top of page

Stichting 'One World Sports Association' - Nederland

De samenleving via sport en onderwijs te veranderen en daarbij sportplezier, aandacht en positiviteit na te streven

Het doel van de stichting is: 

 

Het "Waarom" achter het "Wat"

Onze maatschappij draait helemaal om prestaties en het prestatieniveau bepaalt de  waarde van een persoon. De meeste mensen worden nu nog gevormd door prestaties. Het leidt bij velen tot teleurstelling en mensen hebben vaak last van alle negatieve gevolgen die aan prestaties zijn gekoppeld.

  • Wij streven er naar om mensen de kans te geven hun maximale potentieel te bereiken door middel van onderwijs en sport.

  • Maar ook door ze te helpen hun persoonlijkheid ten volle te ontwikkelen met een beter begrip en waardering voor verschillende culturen en achtergronden. Het prestatieniveau zou een bijzaak moeten zijn en de ontwikkeling op persoonlijk vlak zou een hoofdzaak moeten zijn.

  • Wij willen een prestatiecultuur creëren waarin de persoon op één staat. Het is belangrijker om mensen op hun eigen niveau uit te dagen en om te groeien in specifieke vaardigheden.

Onze activiteiten zijn gebaseerd om te  inspireren, mobiliseren, opleiden en datgene doorgeven wat geleerd is. Deze activiteiten zijn geschikt voor iedereen, maar met name voor mensen die leiding geven en actief zijn in het onderwijs. Denk aan sporttrainers, managers, ondernemers, docenten, ouders, etc.

Deze leiders hebben hulp nodig om dit in de praktijk te brengen. Daarom moeten wij een gezamenlijke inspanning leveren om de leiders te inspireren, mobiliseren, op te leiden en aan te moedigen om samen de samenleving te gaan transformeren.

Wij werken samen met verschillende partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau zoals: sportverenigingen, sportbonden, scholen, het bedrijfsleven, individuen en stichtingen die naar het gezamenlijke doel streven om de samenleving te helpen  transformeren.

De hoofdlijnen van het beleidsplan op de lange termijn zijn: 

 

Onze erfenis

Wij willen jonge mensen via sport en scholen  helpen om de juiste mentaliteit (een groei mentaliteit) kunnen ontwikkelen en ze begeleiden om zo hun eigen identiteit te helpen ontdekken. Zo helpen wij de nieuwe generaties en de toekomstige leiders die de transformatie van de samenleving gaan realiseren.

Het OWSA-NL bestuur bestaat uit:

  • Miljenko Bojcic:           Voorzitter

  • Frank Tijsterman:       Penningmeester

  • Darius Gerrits:             Secretaris

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Noodzakelijke werk,- reis,- en vergaderkosten worden wel vergoed.

Omdat dit het eerste kalenderjaar van de Stichting is, is er nog geen jaarrekening beschikbaar. De jaarrekening over 2021 zal in de loop van 2022 gepubliceerd worden.

bottom of page