top of page
Home: Welkom

 

VOOR SPORTVERENIGINGEN

 

Gelijke kansen

Binnen een sportvereniging is het belangrijk dat alle spelers en trainers voldoende aandacht en mogelijkheden krijgen tot een goede individuele ontwikkeling. In het kader van 'gelijke kansen' is het van belang dat alle teams kunnen gaan trainen onder begeleiding van trainers met de juiste kennis en vaardigheden.

Trainers

Door  goede  trainers  te  scouten  en  op  te  leiden,  gaat  de kwaliteit van de jeugdopleiding en trainingen omhoog. Dit heeft weer een positief effect op de aantrekkingskracht van de jeugdopleiding  van de vereniging. Dit  betreft  met  name  het  goed  organiseren en faciliteren van de  trainers om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

 

Aanbeveling:

Creëer een cultuur binnen de vereniging die gericht is op de individuele ontwikkeling van trainers en goede begeleiding op het veld. Door goede begeleiding te bieden aan trainers, ontstaat een modus waarin uiteindelijk de sporters zullen profiteren en zich kunnen ontwikkelen als mens en sporter.

 

Deskundigheid

Bij een jeugdopleiding willen wij ook de ouders die bereid zijn deze gewenste en trainer/coach taken op zich te nemen, zo goed mogelijk faciliteren. Dit kan door middel van het geven van trainingen, opleidingen en het ter beschikking stellen van kennis en materiaal.  Het is belangrijk dat iedereen die zich aanmeldt als trainer, ook in staat is om een training te verzorgen op het gewenste niveau. 

Aanbeveling:

Continue ervoor zorgen dat de trainers/begeleiders beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om een training te kunnen verzorgen. Dit moet gebeuren door structureel scholing en bijscholing mogelijk te maken.

 

Motivatie

Voor een sporter is het van belang dat er een goede balans wordt gezocht tussen plezier hebben, ontwikkelen en presteren.  Dit beïnvloedt in belangrijke mate de motivatie van de sporter om te blijven sporten.

Het is belangrijk voor een trainer/coach dat hij/zij inzicht krijgt in de motivatie van de sporter, zodat hij/zij deze positief kan stimuleren. 

 

De uitdaging voor de jeugdopleiding is om de motivatie van de sporter positief te bevorderen, zodat de sporter zo lang mogelijk blijft sporten.

 

Aanbeveling:

Richt een intern systeem op die trainers/begeleiders structureel helpt zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld via interne of externe trainingen en opleidingen. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de sportvereniging/organisatie en aan het (blijven) behalen van de doelstellingen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of als u hulp nodig heeft.

In samenwerking met sportverenigingen leiden wij trainers in alle 3 Dimensies op. Tijdens en na de opleiding begeleiden wij de trainers bij de toepassing van de opgedane kennis.

bottom of page